PCB De Ark

Welkom op de website van

PCB De Ark

Op deze website kunt u informatie vinden over onze school. Hier ziet u meteen wat wij belangrijk vinden:

Durven – Delen – Doen

Dat is de basis voor ons onderwijs!

Wij begeleiden de kinderen van De Ark zodat zij:

 • zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen ontwikkeling
 • een reëel zelfbeeld hebben
 • inzicht hebben in hun eigen mogelijkheden

Wij werken op De Ark op basis van wederzijds respect en vertrouwen, waarbij van ouders en de school transparante communicatie wordt verwacht.

Ouders en school zijn samen verantwoordelijk voor het creëren van een rijke (leer)omgeving waarin de talenten van het kind optimaal tot ontplooiing kunnen komen. Dit betekent: Ouders mogen van school een optimale kwaliteit verwachten van het onderwijs in een veilige, respectvolle en deskundige omgeving.

De school verwacht van ouders optimale betrokkenheid om samen met de school af te stemmen wat het beste is voor de ontwikkeling van hun kind.

Op De Ark werkt een team van leerkrachten dat er zin in heeft om het beste uit uw kind te halen. Uw kinderen zijn uw kostbaarste bezit en daar willen wij graag goed onderwijs aan geven!

Team Protestants Christelijke Basisschool De Ark

Laatste nieuws


Inhoud:

 

 • Advent
 • Dankdag
 • Personeel
 • Open ochtenden
 • AC
 • MR
 • Sinterklaas
 • Kerst
 • Nieuw jaar
 • Agenda

 

Advent

Aankomend weekend gaan we de Adventsweken weer in. In deze weken leven we toe naar Kerst en de geboorte van het kindje Jezus. Er zal in de kerken op verschillende manieren aandacht aan worden geschonken. Op school mogen we de kinderen weer het prachtige kerstevangelie vertellen en stilstaan bij de boodschap die erin zit.

Uit duisternis is Licht geboren,

het is een eeuwenoud verhaal

dat overal nog is te horen,

het licht schijnt voor ons allemaal.

Uit duisternis is Licht ontvangen

in de gedaante van een Kind.

De Morgenster, die met verlangen

de mensen met het Licht verbindt.

 

We wensen u allen mooie Adventsweken toe en alvast gezegende kerstdagen!

Dankdag

Op woensdag 7 november mochten we Dankdag vieren op school. We begonnen met een lekker ontbijt en hadden daarna een viering in de hal. Het thema was deze keer ‘Delen’ en dat hebben we gedaan. Een paar dozen vol met houdbare artikelen voor de ‘Genadebank’. Fantastisch dat iedereen zo heeft meegedaan en er weer veel mensen  geholpen konden worden met wat extra’s. Bedankt hiervoor!

Personeel

U heeft het waarschijnlijk al gehoord dat juf Pauline en haar man Bram een prachtige zoon hebben gekregen met de naam Boudewijn. Alles gaat goed met moeder en kind en daar zijn we dankbaar voor. We wensen juf Pauline een mooie tijd toe samen met haar gezin.

In de vorige Nieuwsbrief hebben we u bericht over de nadelige effecten die het afnemende gehoor van de IB-er Bert Schot hebben op zijn werkzaamheden. We hebben sollicitatieprocedure ingang gezet om iemand te vinden die Bert kan gaan ondersteunen met zijn taken. Gelukkig kregen we daar positieve reacties op gekregen en mogen vertellen dat vanaf januari Yvonne Dop voor twee dagen op de Ark zal komen werken als IB-er. Op dit moment is zij IB-er en leerkracht op Eemdijk, zij zal met die laatste taak stoppen. In de volgende Nieuwsbrief zal zij zich voorstellen en kunnen we meer over de taakverdeling melden.

Helaas hebben we ook minder goed nieuws te melden. Juf Christel zal na de kerstvakantie stoppen met haar werk in gr. 1-2. Het werk en vooral alle activiteiten om het lesgeven heen, vindt ze lastig met haar gezin te combineren.  We zijn dankbaar voor de maanden dat zij haar werk met veel toewijding heeft gedaan en wensen haar alle goeds toe. Gelukkig hebben we een goede vervanging kunnen vinden in Marjolein van der Klis, zij valt op dit moment in op de Wegwijzer. We wensen haar een goede start toe na de kerstvakantie.

Open ochtenden

Fijn dat u, ouders en grootouders, onze gast op de open ochtenden bent geweest! We hopen dat u weer een kijkje heeft gekregen in ons onderwijs en dat u ervan genoten heeft. Wij vonden het mooi om u te laten zien hoe ons huidige onderwijs eruit ziet.

AC

De AC is weer volop actief om alle activiteiten te organiseren. Vooral in de decembermaand staan er veel dingen op stapel. Fijn dat er zoveel enthousiaste ouders zijn die hun tijd daarin willen steken!

Graag vraagt de AC uw aandacht voor het volgende:

Schoolreisje:

Voorheen gingen we altijd aan het einde van een schooljaar op schoolreisje met elkaar. Het is dan toch altijd best druk in alle parken. We hebben daarom gekeken naar  een ander moment om op schoolreisje te gaan. We zouden het fijner vinden om in het begin van het schooljaar op schoolreisje te gaan. Dit betekend dat we dit schooljaar 2018/2019 in mei op schoolreisje gaan.  Zodat we volgend schooljaar 2019/2020 eind september 2019 op schoolreisje kunnen gaan.

Wij zitten daarom nu in een overgangsjaar en doen dan ook hierbij de vooraankondiging dat we 23, 24 en 25 januari 2019 voor u klaar zitten om het schoolreisje van  mei 2019 te betalen. Wij zullen voor het schoolreisje van september 2019 voor u klaar zitten op 25, 26 en 27 juni 2019 om te betalen.

We hopen op uw begrip.

Alvast bedankt namens school & AC

Sinterklaas

Op woensdag 5 december a.s. zal de goede Sint met zijn Pieten weer een bezoekje brengen aan onze school. We verwachten ze rond 8.30 u. op ons schoolplein en zullen gezamenlijk in de hal van de school hen welkom heten. Daarna brengt Sint een bezoek aan alle groepen. We hopen op een mooie gezellige dag.

Kerst

Het is altijd een beetje schakelen in december, maar we gaan richting de Kerst. De school zal door de AC versierd worden en er zullen weer mooie kerstliedjes door de school heen klinken. Altijd weer een mooie en gezellige tijd. Op vrijdag 21 december houden we in alle groepen een kerstbrunch. Meer informatie zal binnenkort naar u gemaild worden. Alle kinderen zijn daarna om 12.00 u. vrij en kan de kerstvakantie beginnen!

Nieuw jaar

 

Namens het hele team wensen we u een gezegend 2019!

Agenda:

 

 • 5 december: Sinterklaasviering
 • 14 december: gebedsgroep om 10.00 u. in de school
 • 21 december: kerstbrunch, alle groepen om 12.00 u. vrij
 • 24 december t/m 4 januari: kerstvakantie
 • 7 januari: studiedag, kinderen vrij
 • 8 januari: luizencontrole
 • 11 januari: gebedsgroep
 • 11 januari: maand- en nieuwsbrief
 • 12 januari: handbaltoernooi