Nieuwe baan Annelies Schilling – PCB De Ark

Nieuwe baan Annelies Schilling

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Na 22 jaar in Bunschoten te hebben gewerkt, waarvan 17 jaar op De Ark, is voor mij de tijd gekomen om een nieuwe uitdaging aan te gaan.

Per 1-3-2018 heb ik een benoeming aanvaard als directeur van CBS De Wijngaard in Doorn.

Dat betekent dat ik met de voorjaarsvakantie De Ark zal verlaten.

Ik heb jaren met passie en plezier op De Ark gewerkt: met het team, bestuur, MR, AC en ouders en natuurlijk de kinderen! Er komt dan echter toch een moment dat je voelt dat je aan iets anders toe bent. En dat is een moeilijk besluit. Om los te laten wat zo vertrouwd en veilig is.

In mijn loopbaan wilde ik ook graag wat gas terugnemen, wat mij in mijn nieuwe baan geboden wordt doordat de school in Doorn aanzienlijk kleiner is en ik 3 dagen i.p.v. 4 dagen ga werken. Ik ben daar erg blij mee.

Uiteraard zal er in februari een moment komen dat wij afscheid van elkaar kunnen nemen. U wordt daar later over geïnformeerd.

Vanaf deze plaats wens ik jullie allen alvast een gezegend kerstfeest en alle goeds voor 2018 toe!

Een hartelijke groet,

Annelies Schilling- van den Broek

 

Hoe nu verder? vraagt u zich af. Namens het schoolbestuur wil ik daar graag op ingaan. Allereerst de felicitaties aan Annelies met haar nieuwe baan. Het is je van harte gegund om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Uiteraard spreken we dit uit met gemengde gevoelens, want we hadden je nog graag op De Ark gehouden.

Enige tijd geleden werden we door Annelies geïnformeerd dat ze serieus bezig was met het solliciteren. We hielden rekening met een scenario waarbij de school halverwege afscheid zou moeten nemen van haar directeur. We hebben toen reeds het besluit genomen om in dat geval niet op stel en sprong op zoek te gaan naar een nieuwe directeur. We kiezen er voor om vanaf 1 maart tot de zomervakantie een interim-directeur aan te stellen.

In overleg met de MR en het managementteam wordt de komende maanden een procedure opgestart, die moet leiden tot de benoeming van een nieuwe directeur die zal starten na de zomervakantie.

Zodra hierover meer bekend is wordt u hierover geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

Hans van Tricht

Directeur-bestuurder