TSO – PCB De Ark

TSO


Overblijven + verzekering

Er is op onze school een overblijfregeling. Bij de overblijf zijn ouders aanwezig die samen met de kinderen van groep 3-8 in de grote hal eten. De kleuters eten in de kleuterhal. Als het weer het toelaat gaan de kinderen na het eten nog even buitenspelen. Bij slecht weer zijn er voldoende spelletjes om zich binnen te vermaken. In de keuken is een koelkast aanwezig waar de kinderen ’s morgens hun eten en drinken voor de lunch in kunnen zetten.

Overblijven kost € 2,50 per keer.  U ontvangt aan het einde van de maand een ‘tikkie’ met daarin het bedrag dat u voor die maand verschuldigd bent. De overblijfouders houden dit per kind bij in een map.  

Tijdens het overblijven zijn de kinderen verzekerd. Dit zit in het verzekeringspakket, dat het schoolbestuur voor alle schoolkinderen heeft afgesloten.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Simone Westerhof  moonwesterhof@gmail.com