Identiteit – Christelijke Basisschool De Ark

Identiteit


De Ark is een protestants christelijke basisschool.

De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in het onderwijs.

We besteden specifiek en structureel aandacht aan levensbeschouwing.

We zien een sterke relatie tussen levensbeschouwelijke vorming, sociaal emotionele ontwikkeling, actief burgerschap en sociale cohesie.

We vinden het belangrijk, dat leerlingen op een goede wijze met elkaar omgaan en dat ze respect hebben voor de mening ven visie van anderen.

De school besteedt aandacht aan specifieke feesten die gerelateerd zijn aan onze protestants christelijke levensbeschouwing.