Zending – Christelijke Basisschool De Ark

Zending


Van de kinderen wordt gevraagd om iedere maandagmorgen een bijdrage voor de zending mee te brengen. Dat is één van de manieren om kinderen te betrekken bij zending en naastenhulp. De praktische kant van ons christenzijn komt ook tot uiting in het meenemen van zendingsgeld. Iedere maandagochtend wordt aan de kinderen (en ouders) gevraagd om een bijdrage voor de zending mee te nemen. We willen het komende schooljaar ons inzetten voor de volgende projecten:

  • 1 adoptiekind (kosten: €65,00 per maand)
  • Gift of love (eenmalig bedrag in december)
  • Bijbels voor Argentinië (afhankelijk van de inkomsten)

 

Meylin Rousmery Gomez Castro
Via Woord en Daad sponsoren wij Meylin. Meylin is geboren op 18 december 2004 en woont in Guatemala. We hebben bewust gekozen voor een jonger meisje, zodat wij haar tijdens haar verdere schoolloopbaan kunnen steunen. Meylin zal christelijk onderwijs, voeding en medische hulp ontvangen.


Gift of Love
In de maand december wordt er via de stichting Woord en Daad aan een aantal kinderen een ‘Gift of Love’ gegeven. In dit cadeau zitten nieuwe kleren, lesmaterialen, speelgoed, etc. Op deze manier willen wij in de feestmaand ook juist aan kinderen denken die niet zoveel hebben als wij.


Bijbels voor Argentinië

Het Nederlands Bijbelgenootschap wil bijbels en bijbelgerelateerd materiaal verspreiden in Latijns- Amerika. Voor basisscholen gaat het om het verspreiden van kinderboekjes voor Argentijnse kinderen in achterstandssituaties. Er wordt samengewerkt met plaatselijke kerken zodat zij ook kleding en voedsel ontvangen.


Unie collecte

Verder steunen we elk jaar de Unie-Collecte van de Unie voor Christelijk Onderwijs. Deze wordt elk jaar in de  1e week van oktober gehouden. De opbrengst is bestemd voor de bevordering van christelijk onderwijs,  wereldwijd. Van de netto opbrengst uit fondsenwerving is 70 procent bestemd voor materiële en inhoudelijke steun aan onderwijsprojecten in het buitenland. De Unie steunt projecten in Afrika, in Azië, Latijns- Amerika en in Europa. Deze projecten zijn broodnodig om kinderen toegang tot christelijk onderwijs te verschaffen. Het overige deel gebruikt de Unie voor de bevordering van christelijk onderwijs in Nederland (identiteit en godsdienstige vorming). Giften kunt u overmaken op giro 515, t.n.v. de ‘Unie voor Christelijk Onderwijs’ te Amersfoort.